Методична робота

Перелік районних семінарів, проведених на базі Лужанської ЗОШ  (переглянути тут)

 

 

Структура методичної роботи в Лужанській ЗОШ (переглянути тут)

 

Шкільне методоб’єднання вчителів

природничо-математичного циклу

Лужанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

shmo-emblem

Презентацію ШМО природничо-математичного циклу Лужанської ЗОШ І-ІІІ ступенів можна переглянути тут

snimok758

План роботи ШМО природничо-математичного циклу Лужанської ЗОШ І-ІІІ ступенів можна переглянути тут

ПОГОДЖУЮ                               ЗАТВЕРДДЖУЮ

«___»_______2016 р.                                 «___»________2016 р.

Заступник директора                            Директор Лужанської ЗОШ І-ІІІ

з навч. вих.. роботи                                ступенів______ Р.В.Студеняк

_______Т.П.Піцура

    

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи методоб’єднання вчителів

природничо-математичного циклу

Лужанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2016 – 2017 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні методоб′єднання вчителів природничо-математичного циклу, Протокол №1 від 26 серпня 2016 року

 

Голова МО: ____  Вулшинська М.І.

Вступ

І. АНАЛІЗ  РОБОТИ   МЕТОДОБ′ЄДНАННЯ

ЗА  2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

           Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь–яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації.

       Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.  На засіданнях МО природничо – математичного циклу протягом 2015 – 2016 рр. розглядалися нормативно – правові документи щодо організації навчально – виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання МО проводилися щокварталу та в канікулярний період.
У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проводилися методичні тижні. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.
Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над проблемою: «Підвищення якості знань і вмінь учнів, розвиток їх мислення і творчих здібностей шляхом диференційованого підходу, гуманізації та впровадження інноваційних технологій навчання». Проведено 7 засідань МО, на яких розглянуто питання атестації, наступності у навчанні, рефлексивної діяльності вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно – педагогічними вміннями вчителів; опрацьовано інструктивно – методичні документи.
Учителі природничо – математичного циклу провели відкриті уроки для колег школи:

 • з біології у 10 класі. «Функції білків. Лабораторна робота № 10. Вивчення властивостей ферментів» (Головчук О.І.);
 • з математики у 6 класі. «Пропорції» (Полянчук М.В.);
 • з географії у 10 класі «США» (Бабій А.М.).

Також були проведені предметні тижні:

 • тиждень математики (М.І. Сас, М.В. Полянчук);
 • тиждень екології (О.І.Головчук, А.М.Бабій);
 • тиждень географії (А.М.Бабій).

Обговорено доповіді:

 • «Впровадження проектної діяльності при вивченні біології та екології», «Розвиток індивідуальних та творчих здібностей на уроках біології» (Головчук О.І.);
 • «Розвиток творчості на уроках математики: можливості та перспективи», «Формування екологічної свідомості учнів під час вивчення математики» (Полянчук М.В.);
 • «Індивідуальна робота учнів на уроках хімії» (Вулшинська М.І.);
 • «Роль комп′ютерних технологій у вивченні предметів природичо-математичного циклу та в становленні особистості учня» (Горинецький О.О.);
 • «Використання комп′ютерних технологій на уроках математики», «Підвищення ефективності та якості уроку з математики шляхом використання системи культурних цінностей» (Сас М.І.);
 • «Перспективи використання комп′ютерних технологій на уроках трудового навчання» (Микуляк Л.В.);
 • «Підвищення ефективності та якості факультативних занять шляхом використання системи культурних цінностей, літератури, поезії, народознавства, скарбниць усної народної творчості» (Жадані М.М.);
 • «Активні форми навчання на уроках географії» (Бабій А.М.).

Роботу МО яскраво демонструє результативність. Минулого навчального року учні школи досягли таких результатів з природничо – математичних предметів:

 • хімія – ІІ місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Кравчук Мар′ян, 7 клас; Головчук Юрій, 10 клас);
 • хімія – І місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Івасюк Аліна, 9 клас);
 • екологія – І місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Головчук Юрій, 10 клас);
 • екологія – ІІІ місце, обласний етап Всеукраїнської олімпіади (Головчук Юрій, 10 клас);
 • біологія – І місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Головчук Юрій, 10 клас);
 • біологія – ІІ місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Кравчук Мар′ян, 8 клас);
 • географія – І місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Бабій Юліана, 10 клас);
 • астрономія – ІІ місце, районний етап Всеукраїнської олімпіади (Піпаш Юрій, 11 клас).
 • У школі були проведені Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» та Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», на яких учні школи показали відмінні та добрі результати.
 • Чени екологічного гуртка «Зелений пакет» (керівник Головчук О.І.) перемогли у конкурсі від КБЗ на кращий екологічний урок і нагороджені поїздкою в заповідну територію «Молочний камінь» (с. Мала Уголька Тячівського району).
 • Учень 10 класу Головчук Юрій виборов золоту медаль на Всеукраїнському конкурсі екологічних проектів DREAM ECO.

 

Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства.

 

ІІ. Проблемне питання МО: “Підвищення якості знань і вмінь учнів, розвиток їх мислення і творчих здібностей шляхом диференційованого підходу, гуманізації та впровадження інноваційних технологій навчання”.

 

ІІІ. Шляхи його вирішення:

-акцентувати увагу на міцному, свідомому засвоєнню учнями основних наукових понять;

-реалізувати таку навчально-виховну діяльність, щоб кожна дитина стала повноцінним, самодостатнім творчим суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, вільною і самодіяльною особистістю;

-широко використовувати методи диференційованого підходу на уроках природничо-математичного циклу та вивчати інноваційні технології і активно впроваджувати їх у навчально-виховний процес.

 

ІV. Завданнями вчителів на 2016-2017 н.р є:

 

-працювати над підвищенням якості знань та вмінь учнів;

-навчити школярів використовувати здобуту інформацію на практиці;

-сприяти самовдосконаленню, розвитку мислення та творчих здібностей кожної дитини;

-вдосконалювати методи і прийоми диференційованого навчання;

-активно вивчати інноваційні технології та реалізувати здобуту інформацію на уроках.

 

   

Методичні оперативки

            Методичні оперативки є традиційною формою підвищення наукового, фахового рівня педагогічної діяльності, попередження можливих помилок, виправлення допущених недоліків у роботі педпрацівників.
Ефективність даної методичної форми в сільській школі полягає в тому, що вона займає мало часу, може проводитись до уроків, після уроків, під час великої перерви; дозволяє обговорити питання, які неможливо передбачити заздалегідь. Доцільність їх проведення диктується виробничою необхідністю.

 

№ п/пДатаТема оперативки
1.Серпень-вересеньрекомендації щодо складання календарних та поурочних планів
2.жовтеньпро підготовку та проведення методичних заходів, позакласних заходів
3.листопадпідготовка та проведення шкільних олімпіад
4.груденьпро проведення предметних тижнів
5.груденьпро результати перевірки ведення шкільної документації
6.січеньпро результати участі в конкурсах, олімпіадах
7.лютийпро результати проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів
8.травеньпро виконання навчальних програм
9.травеньпро підготовку учнів до Державної підсумкової атестації
10.травеньпро організацію проведення начальної практики

 

 

 

 

 

Графік і тематика засідань методоб’єднання

(включає: – організацію роботи з молодими вчителями, удосконалення педмайстерності вчителів; – вивчення і поширення передового досвіду; – конференції, круглі столи, інші нетрадиційні форми методичної роботи.)

І засідання

Тема: Організація роботи шкільного методичного обєднання у 2016-2017 н.р.
Форма проведення: круглий стіл
Зміст роботиДата проведенняВідповідальнийПримітки
 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

“Готуємось до навчального року”

Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік обговорення та затвердження плану роботи на наступний рік.

 

Про викладання предметів  природничо-математичного циклу в новому навчальному році. Методичні рекомендації.

 

Обговорення та схвалення календарних тематичних планів з предметів ПМЦ.

Взаємоперевірка готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

 26 серпня 2016р.Вулшинська М.І.

 

 

 

Вчителі-предметники

 

 

 

Вулшинська М.І.

 

Вчителі-предметники

 
 

1.

 

2.

“Плануємо…”

Про організацію і проведення шкільних предметних олімпіад.

Визначення напрямків роботи з обдарованими дітьми.

 Вулшинська М.І. 
 

1.

 

 

2.

“Методичний банк”

Огляд методичних листів та новинок  методичної літератури.

“Методичні орієнтири”

Обговорення результатів ЗНО – 2016.

  

Р.В.Студеняк

 

ІІ засідання

Тема: Розвиток індивідуальних та творчих здібностей учнів в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу
Форма проведення: педагогічна майстерня.
№ п/пЗміст роботиДата проведенняВідповідальнийПримітки
 

1.

Цікаво знати”

Доповідь. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання.

жовтеньМикуляк Л.В. 
 

2.

“Презентую урок”

Відвідування відкритого уроку з трудового навчання « Майстер-клас по виготовленню виробів з флексики» (6 –Б клас).

 Микуляк Л.В. 
3.Одна мить з уроку”

Аналіз відкритого уроку з трудового навчання.

 Члени МО 
 

4.

“Методичний банк”

Огляд новинок методичної літератури.

 

  

Вулшинська М.І.

 
ІІІ засідання

Тема. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках природничо – математичного циклу та в позаурочний час, як один із шляхів подолання неуспішності

Форма проведення: семінар
№ п/п

 

Зміст  роботи

 

Дата проведення

 

Відповідальний

 

Примітки

 

 

1.

Цікаво знати”

Використання мультимедійних технологій на уроках математики, як один з ефективних методів формування пізнавального інтересу учнів.

Осінні канікули 

Полянчук М.В.

 
 

2.

 

 

3.

“Професійна майстерність”

Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії.

Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології.

 Вулшинська М.І.

 

 

Головчук О.І.

 
 

4.

“Плануємо…”

Обговорення матеріалів щодо проведення шкільних олімпіад з предметів природничо – математичного циклу. Підготовка до участі в конкурсах: «Геліантус», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер».

 Вулшинська М.І. 
ІV  засідання
Тема. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
Форма проведення: семінар-практикум.
№ п/п

Зміст роботи

 

Дата проведення

 

Відповідальний

Примітки

 

1.

“Методичний путівник”

Активні методи навчання на уроках географії.

Зимові канікули

Бабій А.М.

 

2.

 

 

3.

Цікаво знати”

«Використання ігрових моментів під час вивчення математики».

«Перспективи використання комп′ютерних технологій на уроках ПМЦ».

 

Сас М.І.

 

 

 

 

Горинецький О.О.

 

4.

“Методичні орієнтири”

Аналіз наслідків шкільних предметних олімпіад. Шляхи подолання недоліків, допущених у них.

 

 

Вулшинська М.І.

V засідання

Тема.  Організація дослідницької діяльності учнів на уроках ПМЦ
Форма проведення: круглий стіл
Зміст роботиДата проведенняВідповідальнийПримітки
 

1.

 

 

 

Цікаво знати”

Організація дослідницької діяльності учнів на уроках математики.

 

лютий

Сас М.І.

 

 
 

2.

 

“Презентую урок”

Відвідування відкритого уроку з геометрії «Теорема Піфагора» (8 клас).

  

Сас М.І.

 

 
 

3.

Одна мить з уроку”

Аналіз відкритого уроку з геометрії.

  

Члени МО

 
 

4.

 

 

 

“Методичний банк”

Експрес – огляд «Радимо прочитати».

  

Вулшинська М.І.

 

VІ засідання

Тема. Людина. Солдат. Вчитель. Педагогічні читання присвячені В.О.Сухомлинському.
Форма проведення: тренінг
Зміст роботиДата проведенняВідповідальнийПримітки
 

1.

 

 

 

“Реквієм-спогад”

Біографічний матеріал «Людина. Солдат. Вчитель.»

Весняні канікули 

Микуляк Л.В.

 

 
 

2.

 

“Запрошуємо до тренінгу”

Розумове виховання учнів.

 

  

Тернущак О.Я.

 

 
3.

 

Батьківська педагогіка. Головчук О.І.

 

 
4.Естетичне виховання учнів. Полянчук М.В. 

VІІ засідання

Тема: “ Організаційне закінчення 2016-2017 навчального року. ”
Форма проведення: методичний діалог
Зміст роботиДата проведенняВідповідальнийПримітки
 

1.

 

 

 

Цікаво знати”

Екологічне виховання учнів в позакласній роботі.

квітень-травень 

Головчук О.І.

 

 
 

2.

 

“Презентую урок”

Відвідування відкритого засідання гуртка «Зелений пакет» (учні школи).

  

Головчук О.І.

 

 
3.

 

Одна мить з уроку”

Аналіз відкритого засідання гуртка.

  

Члени МО

 
 

4.

 

5.

“Освітній  орієнтир”

Аналіз виконаної роботи членами МО.

 

Обговорення та схвалення завдань ДПА з предметів природничо-математичного циклу.

  

Вулшинська М.І.

 

Вулшинська М.І.

 
6.Актуальний репортаж

Підготовка до ЗНО.

 Студеняк Р.В. 

 

 

 

 

Організація позакласної роботи

 

1.Провести тиждень математикиЛистопадМ.І. Сас, М.В. Полянчук,
2.Провести тиждень екологіїЛютийО.І.Головчук,

А.М.Бабій

3.Провести тиждень хіміїКвітеньМ.І. Вулшинська
4.Провести тиждень географіїТравеньА.М.Бабій

 

Поповнення матеріальної бази предметів ПМЦ

 

Прізвище вчителяЩо виготовить за рік
1.Вулшинська Марія ІванівнаВиготовити стенд для хімічного кабінету „ Якісні реакції на органічні речовини”.
2.Студеняк Роман ВасильовичПоповнити прикладне програмне забезпечення з географії, біології, інформатики.
3.Бабій Андріана

Миколаївна

Виготовити дидактичний матеріал у 8 класі на тему: “Рідний край” з розділу „Фізична географія України”.
4.Сас Марія

Іванівна

Виготовити стоян – вішалку для таблиць, роздавальний матеріал для позакласної роботи.
5.Головчук Олеся

Іванівна

Виготовити назви для рослин шкільного дендрарію.
6.Полянчук  Мар’яна ВасилівнаВиготовити роздатковий матеріал з алгебри у 7 класі з теми: „Лінійні рівняння та системи”.
7.Микуляк Любов

Василівна

Виготовлення стендів та оформлення кабінету обслуговуючої праці.
8.Тернущак Олеся ЯрославівнаВиготовити наочність з основ медицини.
9.Горинецький Омелян ОмеляновичПоповнити прикладне програмне забезпечення з географії, біології, інформатики.

 

 

Організація самоосвіти вчителів

 

 

Прізвище вчителяЗміст самоосвіти
1.Вулшинська Марія ІванівнаСтворити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

2.Студеняк Роман ВасильовичСтворити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

3.Бабій Андріана

Миколаївна

Створити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

4.Сас Марія

Іванівна

Створити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

5.Головчук Олеся

Іванівна

Створити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

6.Полянчук  Мар’яна ВасилівнаСтворити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

7.Микуляк Любов

Василівна

Створити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

8.Горинецький Омелян ОмеляновичСтворити блог вчителя. Оформити портфоліо.

 

9.Тернущак Олеся ЯрославівнаСтворити блог вчителя. Оформити портфоліо.